เลือกเดือน : ปี :

ลำดับ หัวข้ออบรม / สัมมนา วันที่อบรม / สัมมนา สถานที่อบรม จำนวนรับลงทะเบียน เหลืออีก คนจอง ลงทะเบียนอบรม
1 LINE-notify and Server Monitor Alert with LINE-notify
วิทยากร : ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
26 กุมภาพันธ์ 2017
เวลา 9.00 ถึง 17.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25 23 0 Register
2 การสร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะ รุ่น 16
วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
29-30 ต.ค. 2559
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท. กรุงเทพฯ
25 15 0 Register
3 การรักษาความปลอดภัยบน Elastix และการประมวลผลข้อมูลด้วยเสียง
วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
9 (แก้ไขใหม่) ก.ค. 2559
เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
สสวท. กรุงเทพฯ
25 16 0 Register
4 การสร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะ รุ่น 15
วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
25-26 มิ.ย. 2559
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท. (กรุงเทพ)
25 7 0 Register
5 การสร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะ รุ่น 14
วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
23-24 เมษายน 2559
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท.
30 0 0 เต็มแล้ว
6 การสร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะ รุ่น 12
วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
21-22 พ.ย. 2558
เวลา 9.00 ถึง 17.00
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
20 2 0 Register
7 การสร้างระบบ Call Center สำหรับองค์กร อย่างมืออาชีพ รุ่น 2
วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
28-29 พ.ย. 2558
เวลา 9.00 ถึง 17.00
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
20 15 0 Register
8 การประยุกต์ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้รองรับการใช้งาน IPv6
วิทยากร : สุชิน เขียวเนตร
3-4 กันยายน 2558
เวลา 9.00 ถึง 17.00
ศูนย์ IT ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (วังจันทน์) ในตัวเมือง
25 6 0 Register
9 การสร้างระบบ Call Center สำหรับองค์กร อย่างมืออาชีพ
วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
30-31 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
ม.ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ
29 0 0 เต็มแล้ว
10 การสร้าง Darwin Streaming Server เพื่อสร้าง Video on Demancd (VOD) รุ่น 1
วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช และวุฒิพงศ์ คงสิบ
21 มีนาคม 2558
เวลา 13.00 น. ถึง 19.00 น.
ม.ราชภัฏจันทร์เกษม
25 3 0 Register
11 สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 11
วิทยากร : ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท. กรุงเทพฯ
25 8 0 Register
12 สร้าง Android App บน Mobile phone ด้วย App Inventor
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
2-3 สิงหาคม 2557
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท. กรุงเทพฯ
28 2 1 Register
13 สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 10
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
28-29 มิถุนายน 2557
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท. กรุงเทพฯ
25 17 0 Register
14 สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 9
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
19-20 เมษายน 2557
เวลา 09.00 ถึง 17.00
สสวท. กรุงเทพฯ
25 0 1 เต็มแล้ว
15 การสร้างระบบ IPTV and Streaming Media Server รุ่น 2
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
14-15 ธันวาคม 2556
เวลา 9.00 ถึง 17.30
สสวท. กรุงเทพฯ
28 0 0 เต็มแล้ว
16 การสร้างระบบ IPTV and Streaming Media Server รุ่น 1
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
23-24 พฤศจิกายน 2556
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท. กรุงเทพฯ
28 1 0 Register
17 การสร้าง Virtual Private Server บน Cloud computing รุ่น 4
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
28 กันยายน 2556
เวลา 9.00 ถึง 17.30
สสวท. กรุงเทพฯ
25 0 0 เต็มแล้ว
18 สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 8
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
21-22 กันยายน 2556
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท. กรุงเทพฯ
25 1 0 Register
19 การสร้าง Virtual Private Server บน Cloud computing รุ่น 3
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
31 สิงหาคม 2556
เวลา 9.00 ถึง 17.30
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
25 3 0 Register
20 การสร้าง Virtual Private Server บน Cloud computing รุ่น 2
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
28 กรกฏาคม 2556
เวลา 9.00 ถึง 17.30
สสวท. กรุงเทพฯ
25 3 0 Register
21 การสร้าง Virtual Private Server บน Cloud computing รุ่น 1
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
27 กรกฏาคม 2556
เวลา 9.00 ถึง 17.30
สสวท. กรุงเทพฯ
25 0 0 เต็มแล้ว
22 สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 7
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
22-23 มิถุนายน 2556
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท. กรุงเทพฯ
25 3 1 Register
23 Zabbix ระบบเฝ้าดู Network Monitoring สำหรับเครือข่ายขององค์กร รุ่นที่ 3
วิทยากร : อ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช และเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
23-24 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท. กรุงเทพฯ
25 6 0 Register
24 สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 6
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
26-27 มกราคม 2556
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท. กรุงเทพฯ
25 0 1 เต็มแล้ว
25 Zabbix ระบบเฝ้าดู Network Monitoring สำหรับเครือข่ายขององค์กร รุ่นที่ 2
วิทยากร : อ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช และเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
15-16 เลื่อนเป็น 29-30 กันยายน 2555
เวลา 9.00 ถึง 17.30
สสวท. (กรุงเทพฯ)
25 10 0 Register
26 สร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะด้วย Elastix รุ่นที่ 5
วิทยากร : อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
22-23 กันยายน 2555
เวลา 9.00 ถึง 17.00
สสวท. (กรุงเทพฯ)
25 1 3 Register